رکود مطلق در بازار خودرو

10305 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، به دلیل سردرگمی سیاست ها، شاهد رکود مطلق در بازار خودرو در کشور هستیم و می توان گفت فروشنده و خریدار وجود ندارد و مشخص نیست هدف سیاست مداران از شکنجه مردم چیست. بازار با ایجاد رکود مطلق .

افزایش قیمت ها زمانی به سقف رسیده است که بدترین سیاست های ممکن اعمال شود و بازار چنگال افزایش نیافته باشد. البته این به معنای خرید خودرو برای خانوارها نیست، بلکه نشان می دهد که اگر به طور کامل از بازار خودرو خارج شویم، تا کجا می توان شاهد افزایش قیمت بود؟

پیش بینی می شود این وضعیت تا لغو سیستم یکپارچه قرعه کشی، افزایش قیمت کارخانه های خودروسازی داخلی و آزادسازی واردات ادامه داشته باشد و جالب اینکه این سه بازار را می توان ظرف یک هفته تصاحب کرد، اما سیاستمداران ترجیح می دهند به پاکسازی موجود ادامه دهند. خلاء تصمیمات

پایان /

  آلمان از ترس روسیه به آمریکا روی آورد

دیدگاهتان را بنویسید