ریشه ها، زندگی، آزادی کجاست؟ + فیلم

صحبت های تامل برانگیز محمد لسانی کارشناس رسانه در مورد منشاء شعار از روزگار این یاغیان را مشاهده می کنید.

  توبیخ راوی کتاب مچتای سنگستان توسط رهبر انقلاب/ مچتای سنگستان توصیفی بی تعارف از اسارت است.

دیدگاهتان را بنویسید