زمانی که قیمت ها در دولت روحانی با یارانه جبران نشد

گروه اقتصادی – رجانیوز: علی نوید کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت:

با نگاهی به تاریخ مطبوعات می بینید که دولت روحانی سال گذشته بدون دست زدن به چیزی از جمله ارز ترجیحی، قیمت گوشت را 50 درصد، لبنیات 100 درصد و روغن را 89 درصد افزایش داد و قیمتی نداد. توضیح عمومی من جزئیات را برای بررسی و نتیجه گیری می نویسم:

جوجه ماشینی خرداد 1399 12400 تن خرداد 1400 27 هزار تن یعنی 118 درصد افزایش. مرغ امسال با این فرمون معنوی بدون حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه باید 58 هزار و 800 تن هزینه می کرد.

یک لیتر شیر پاستوریزه از 6200 حجم در خرداد 1399 به 11400 حجم در خرداد 1400 رسیده است، یعنی تاکید می کنم 83 درصد است که با این روند باید الان بدون هیچ توضیح و تغییری به 20900 حجم می رسید.

یک کیلوگرم روغن نباتی از 9300 حجم در خرداد 1399 به 22450 حجم در خرداد 1400 رسید که 141 درصد است. با این روند امسال بدون تغییر رویه ارز ترجیحی باید به 54 هزار و 100 تن برسد.

آمارها از رشد متوسط ​​80 درصدی قیمت ها در سال گذشته نشان از ناکارآمدی ارز ترجیحی در کنترل قیمت ها دارد که در صورت ادامه افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر بود.

از این رو اعمال لغو توزیع ارز ترجیحی بر واردات و آزادسازی قیمت و در ازای پرداخت یارانه توزیع مصرفی بیشترین بازدهی را دارد. از دیگر مزایای آزادسازی قیمت ها می توان به رقابت پذیری تولید برای بازارهای جهانی و متعاقب آن افزایش منطقی تولید، حذف قاچاق کالاهای اساسی و توزیع عادلانه فرصت های تجاری بین اقتصادهای حفظ شده و از همه مهمتر تعادل واقعی بین عرضه و تقاضا اشاره کرد. . .

  ساعت کاری به زمان قبل از تاج برمی گردد

در قبال آزادسازی قیمت ها کار درست افزایش قدرت خرید مردم است که بخشی از آن با پرداخت یارانه ایجاد می شود اما یارانه همیشه مسکنی بیش نیست بلکه افزایش واقعی قدرت خرید است.توانایی مردم با پرداخت یارانه به دست خواهد آمد. تقویت اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه. شد. التهابات روحی و روانی ناشی از تغییر رویه ارز ترجیحی به تدریج از بین خواهد رفت، اما برای رسیدن به نتیجه کامل این آزادسازی، عدم تداوم قیمت گذاری منظم حداقل پس از عادی شدن شرایط و عدم دستکاری در سیستم عرضه و توزیع با حفظ حفظ کنترل کامل ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید