زنان ایرانی شاد و بالاترین برابری دستمزد در جهان

15400 خبر اولیه

به گزارش سردبیر، فمینیسم و ​​احترام به حقوق زنان از جمله پدیده های عصر مدرن است که تغییرات اجتماعی عظیمی را در ایران و جهان ایجاد کرده است. دیدگاه های برابری طلبانه ای که زنان به دور از تفاوت های جنسیتی به دنبال اجرای آن بودند، طیف وسیعی از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و جنسی را در بر می گرفت. اگرچه این دیدگاه در ایران سابقه نسبتاً طولانی دارد، اما طرفداران رویکردهای برابری جنسیتی بر این باورند که حقوق زنان در بسیاری از زمینه ها نادیده گرفته شده و هنوز مردسالاری بر جامعه حاکم است. طرفداران فمینیسم اگرچه اعتراف می کنند که در کشورهای جهان ایرادات فراوانی وجود دارد، اما همچنان غرب را کعبه امیدها و بالاترین سطح موفقیت و برابری نسبی می دانند. جدای از دیدگاه ایرانی و اسلامی در مورد جایگاه زن و مادر، زنان در اکثریت قریب به اتفاق خانواده های ایرانی از جایگاه والایی و قابل احترامی برخوردارند که می توان گفت از جایگاه بالاتری نسبت به غرب برخوردار است. البته در زمینه تصدی مناصب سیاسی یا پیروی از برخی دستورات دینی تفاوت هایی وجود دارد که باید با دقت بیشتری درک شود و ریشه واقعی این مشکلات به کار گرفته شود.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

پایان/

  جزئیات طرح توزیع بنزین برای هر نفر

دیدگاهتان را بنویسید