زنگ املاک افراد مشهور به صدا درآمد

13417 خبر اولیه

به گفته ویراستاران، با ورود دادستانی به پرونده اموال علی کریمی، زنگ خطر تصرف اموال افراد مشهور به منظور جبران خسارت به صدا درآمد.

گزارش ها حاکی از آن است که بنری بر روی درب منزل علی کریمی به لفظ بازپرسی دادسرای لواسانات نصب شده است که بر اساس دستور مقام محترم قضایی این ملک تا اطلاع ثانوی پلمپ شده است.

ظاهرا مقامات قضایی برای جبران خسارات وارده به اموال افراد و اموال عمومی قصد مصادره اموال چهره های فعال در اغتشاش تخریب را دارند.

پایان/

  مشاوره حقوقی با وکیل از وزارت کار و کار

دیدگاهتان را بنویسید