ساخت یک ماشین لوکس سخت تر از یک ماشین لوکس است

16090 خبر اولیه

به گزارش سردبیر، اولین میزگرد تخصصی رویداد نوآوری های تولیدی در حوزه حمل و نقل با موضوع خودروی اقتصادی به صورت حضوری و مجازی با حضور مربیان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این میزگرد میشم فرج اللهی از اعضای هیات آموزشی دانشگاه علم و صنعت با طرح این سوال که “عملکرد چه نقشی در توسعه خودروی اقتصادی می تواند داشته باشد؟” گفت: طراحی و تولید خودروهای اقتصادی. بسیار پیچیده تر از تولید خودروهای لوکس است.

وی با بیان اینکه مدیریت زنجیره تامین و درخت فناوری کشور رشد متعادلی نداشته است، افزود: طراحی مانع مهمی در تولید خودروهای اقتصادی است. همچنین روند ساخت و مونتاژ صنعت خودرو نیاز به بازنگری دارد. در واقع باید بهینه سازی و عملکرد در فرآیند تولید انجام شود.

فرج اللهی با بیان اینکه هیچ ارتباطی بین قطعه سازان و مراکز تحقیقاتی وجود ندارد، تاکید کرد: قطعه سازان مرکز تحقیقات تحقیق و توسعه ندارند. از طرفی شرکت تامین قطعات ما از آنها انتظار دارد که قطعات خود را تمدید کنند. مشکل این است که یک حلقه گمشده بین آنها وجود دارد.

پایان/

  دو سناریو برای حل مشکل مسکن / انبار «آپارتمان های بدون مشتری» در بازار مسکن!

دیدگاهتان را بنویسید