سالانه 10 میلیون تومان از جیب خانواده ها مهاجرت می کند!

10440 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله ها، داده های میدانی نشان می دهد که سالانه 10 میلیون تن به جیب خانوارهایی می رود که روزانه 15 میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود که دلیل اصلی آن قیمت گذاری بی منطق انرژی در ایران است.

15 میلیون لیتر بنزین در روز؛ این یک آمار رسمی است و آمار واقعی بیش از این رقم است. یعنی حداقل 5.5 میلیارد دلار در سال از کشور خارج می شود که اگر این قیمت محقق شود و بین 60 میلیون ایرانی توزیع شود، حداقل 2.5 میلیون تن در سال یارانه دریافت می کنید، یعنی حداقل 10 میلیون تن برای یک سال. خانواده چهار نفره 900 هزار تن.

صولت مرتضوی، ابراهیم رئیسی، معاون اجرایی سید، به شدت از اصلاح قیمت ها انتقاد کرده و آن را غارت منابع ملی می داند که باید اصلاح شود و منابع آن باید مستقیماً به دست خانوارهای ایرانی برسد.

پایان /

  قیمت گوشت دوباره افزایش یافت

دیدگاهتان را بنویسید