سانتریفیوژ جدید ایران در مدار

13607 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، سخنگوی سازمان انرژی هسته ای درباره راه اندازی سانتریفیوژهای جدید گفت: این سانتریفیوژها ماشین های پیشرفته ای هستند و این موضوع قبلا به این سازمان ارائه شده است.

کمالوندی تاکید کرد: این کار در راستای اجرای قانون اقدامات راهبردی برای رفع تحریم ها و حفظ منافع ایران و دستیابی به غنی سازی 190 هزار سو انجام شد.

پایان/

  واکنش همسر شهید رضایی نژاد به بازی مریلا زارعی

دیدگاهتان را بنویسید