ساواک: خبرنگاران بی بی سی جاسوس هستند

تاریخ-گروه رجانیوز: در واپسین روزهای سال 1349 مقدم، مدیرکل اداره سوم (امنیت داخلی) ساواک بر اساس اطلاعاتی که به دستش رسیده بود به اداره کل هشتم (ضد جاسوسی) اعلام کرد که خبرنگاران[مخبرین] و فیلمبردارانی که از سوی دولت بریتانیا فرستاده شده است “در این پوشش اغلب فعالیت های اطلاعاتی نیز دارند.”

مدتی بعد منوچهر هاشمی، مدیرکل اداره هشتم ساواک در پاسخ به این نامه خواستار «چگونگی دریافت خبر و منبع خبر و ادله و سایر اسنادی که در این اداره کل موجود است در این مورد شد. مقدم در پاسخ اظهار داشت: «خبر مذکور از طریق نماینده ساواک در انگلستان به مرکز رسیده و این اداره کل هیچگونه سابقه ای از فعالیت های مذکور مطلعین مذکور ندارد. نامه ای خطاب به آژانس مذکور، پاسخ دریافتی نشان می دهد که صحت خبر را می توان قطعی کرد و خبر مذکور حاصل بررسی های صورت گرفته از اخبار تهیه شده توسط مخبران داخلی و خارجی انگلستان و نحوه تنظیم، گزارش، گزارش و پخش شود. این خبر از فرستنده های رادیویی و تلویزیونی در انگلیس آمده است.”

در فروردین 1352، لشکر 8 ساواک در حاشیه گزارشی از فعالیت های جان بیرمن، نماینده بی بی سی در تهران، نوشت: «آقای بیرمن با برخی از افراد فعال در سفارت انگلیس ارتباط نزدیک دارد و در اکثر امور رسمی و رسمی شرکت دارد. محافل و تجمعات غیررسمی و این اقدامات نشان می دهد که ممکن است فرد مورد نظر فعالیتی غیر از روزنامه نگاری داشته باشد.

1 خبر اولیه

2 خبر اولیه

3 خبر اولیه

4 خبر اولیه

منبع: موسسه مطالعات و تحقیقات سیاسی

  اجرای زیبای "ای ایران" توسط ارکستر ملی ایران

دیدگاهتان را بنویسید