سایپا با 2000 دستگاه شاهین وارد بورس می شود

12859 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، شرکت سایپا برای دومین بار 2000 دستگاه ساهین را وارد بورس می کند.

قیمت پایه این خودروها 304 میلیون تومان و نرخ پیش پرداخت سفارش خرید 50 درصد است.

این خودروها در تاریخ 4 اسفند تحویل مشتریان می شود.

در بیانیه عرضه شاهین آمده است: محل تحویل خودرو در نمایندگی های فروش شرکت سایپا به انتخاب مشتری می باشد.

خریداران موظف به پرداخت 12 درصد مالیات و عوارض قانونی (بر اساس قیمت معامله) و همچنین مبلغ 43 میلیون و 713 هزار و 65 ریال شامل: بیمه شخص ثالث 38 میلیون و 137 هزار و 465 ریال و 5 میلیون و 575 هزار و 600 ریال هستند. برای خدمات مربوط به خدمات شماره گذاری و پلاک می باشد و از مشتری جهت پرداخت مبالغ تعیین شده دعوت به عمل می آید. در صورت عدم پرداخت هزینه های فوق، زمان تحویل خودرو حداکثر تا 5 روز پس از ارسال پیامک جهت تکمیل پرداخت اقلام قانونی متناسب با تاخیر خریدار در پرداخت تغییر می کند.

سایپا در اکران قبلی خود که در 22 شهریور بود موفق به فروش 64 دستگاه از 100 دستگاه شاهین شد.

منبع: کالاخبر

پایان

  بازی دوگانه بلغارستان در بحران اوکراین

دیدگاهتان را بنویسید