سخنان جدید عبدالکریم سروش درباره امام خمینی

به گفته رجانیوس؛ عبدالکریم سروش در آخرین بیانیه خود گفت: بین شاه و آیت الله مینی خمینی صددرصد آقای خمینی را انتخاب خواهم کرد.

آقای خمینی محبوب ترین رهبر تاریخ کشور بود. کافی است او را مورد استقبال و آزار و اذیت قرار دهیم. شاه، نه، پدر پدربزرگ شاه، چنین حمایت مردمی را در خواب نمی دید.

{من دارم} خمینی باسوادترین رهبر این مملکت تاکنون بوده است. از نخستین روزهای حکومت هخامنشیان تا به امروز. هیچ کس نتوانست از نظر علمی به او برسد. ابتدا وکیل درجه یک بود و در عرفان و فلسفه نیز تحصیل کرد.

{من} خمینی شهرت خوبی داشت. هیچ چیز ناپاک در گذشته او وجود نداشت. مال مردم را نخورد، کسی را نکشته، حق کسی را تضییع نکرده است. او مرد شجاعی بود.

به همین دلیل است که بسیاری از افرادی که مدعی هدایت کشور در خارج از کشور هستند واقعاً دستشان خالی است، دست و مغزشان خالی است. بالاخره تو زندگیت یه چک خوردی و بعد ادعای رهبری کردی.

  کاشت برنج بد و کاشت فولاد خوب، عمدی در کویر مرکزی ایران بحران ایجاد می کند!

دیدگاهتان را بنویسید