سخنگوی دولت: آنچه از عراق دریافت شد بدهی های قبلی بود / دریافتی در ازای فروش پول

سخنگوی دولت: آنچه از عراق دریافت شد بدهی های قبلی بود / دریافتی در ازای فروش پول

  افتتاحیه 9 دستاورد جدید هسته ای در 10 آوریل

دیدگاهتان را بنویسید