سخنگوی دولت: آنچه از عراق دریافت شد بدهی های قبلی بود / دریافتی در ازای فروش پول

سخنگوی دولت: آنچه از عراق دریافت شد بدهی های قبلی بود / دریافتی در ازای فروش پول

  یک خودروساز کهنه کار ایتالیایی با رقبای آلمانی روبرو می شود

دیدگاهتان را بنویسید