سخنگوی قوه قضائیه در حال تغییر است

ذبیح اله هدیان از جایگزینی سخنگوی قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش رجانیوس، سخنگوی قوه قضائیه گفت: به دلیل تمرکز بر ساماندهی بازرسی ها در سراسر کشور، از شخص دیگری خواستم پاسخگوی بیانیه باشد.

وی افزود: چند نفر معرفی شده اند که پس از بررسی و صدور حکم، سخنران جدید انتخاب می شود.

  فیس بوک نام خود را تغییر می دهد

دیدگاهتان را بنویسید