سد مخرب جدیدی افتتاح می شود/ وزارت نیرو مخفی است؟

9349 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، محمد درویش یکی از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خشک شدن سد چم شیر 5 فاجعه زیستی برای ایران به همراه خواهد داشت که از جمله سرمایه گذاری 235 میلیون یورویی سازمان حفاظت محیط زیست است. چینی ها.

وی معتقد است: به گفته کارشناسان و نهادهای مستقل تحقیقاتی، ابعاد فاجعه آب سد چمشیر نه تنها می تواند از نمونه های مشابهی مانند گتون بیشتر باشد، بلکه حتی نهادهای متولی مانند محیط زیست و وزارت نیرو نیز تمایلی به انتشار این ارزیابی ندارند. با این حال آنها سیاست بی اعتنایی به افکار عمومی را در پیش گرفته اند.

پایان/

  فساد در زمین برای 15 متهم پرونده شهید بزرگوار عجمیان

دیدگاهتان را بنویسید