سرمایه گذاران در حال فرار از قاره اروپا هستند

بر اساس سرمقاله روزنامه العربی الجدید، در گزارش خود درباره افزایش تورم در منطقه یورو، تورم منطقه یورو در ماه می به دلیل افزایش هزینه های انرژی ناشی از جنگ در اوکراین به 8.1 درصد رسید. گزارش های یورواستات، مرکز آمار اتحادیه اروپا، نشان می دهد که تورم در ماه می از رکورد قبلی 7.4 درصدی در دو ماه گذشته فراتر رفته است.

قیمت انرژی 39.2 درصد افزایش یافت که به وضوح نشان می دهد که جنگ در اوکراین و بحران جهانی انرژی متعاقب آن هزینه زندگی در منطقه یورو را 343 میلیون نفر افزایش داده است.

همچنین قیمت مواد غذایی 7.5 درصد، قیمت کالاها 4.2 درصد و هزینه خدمات 3.5 درصد افزایش یافت. تورم در منطقه یورو اکنون به بالاترین سطح خود از سال 1997 رسیده است.

13521 خبر اولیه

به گزارش العربی الجدید، رابین بروک، اقتصاددان در یک موسسه مالی بین المللی در واشنگتن، معتقد است که منطقه یورو به دلیل جنگ در اوکراین و اثرات آن بر قیمت انرژی و عملکرد ضعیف یورو به سمت رکود پیش می رود.

اقتصاددانان بر این باورند که جنگ در اوکراین، قاره سبز را به منطقه ای خطرناک برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است، زیرا سرمایه گذاران از پایان جنگ و چگونگی جبران اثرات مخرب جنگ توسط سیاستمداران مطمئن نیستند. با ادامه جنگ در اوکراین، تعداد سرمایه گذارانی که اروپای شرقی را ترک می کنند افزایش می یابد.

بنابراین اغراق نیست که خروج سرمایه و سرمایه گذاران از این منطقه، کشورهای آن را با چالش های متعددی از جمله کمبود رفاه و افزایش هزینه ها و بیکاری، رکود و رشد جریان های راست افراطی مواجه خواهد کرد.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید