سفری به طبیعت پنهان و نادیده گرفته شده هنرهای رزمی

15384 خبر اولیه

وجود ما از انواع کاتاها، ضربات و دفاع های بلوک سنتی انباشته شده است. چقدر با این بار سنگین شرطی شده ایم. سازگاری با حریف مستلزم درک شهودی فوری است. هر زمان که مقاومت وجود داشته باشد (روندی مانند این تنها راه است) هیچ تصوری وجود ندارد. شهود مستقیم وجود نخواهد داشت. انباشت حالت های بازنمایی، که تنها یک گام به جلو در بهینه سازی همجوشی است، مانند لنگری می شود که انسان را می بندد و او را تنها به یک جهت هدایت می کند.

تائو بروس لی نوشته جیت خاندو بخش ناامیدی عادی شده صفحه 18 بند 4

برای درک هنر رزمی، ابتدا روح ما باید درک درستی از این هنر داشته باشد. همانطور که در اولین شماره از این سری مقالات گفتیم، یک خطای اساسی در توجه به ورزش رزمی وجود داشت که برای سایر هنرها نیز مشکل ساز است و دلیل آن وجود مشکلات روحی در هنر است. گاهی منجر به گرایش های دینی، فلسفی و اخلاقی می شود.

اساساً این اشتباه بزرگی است که باعث ایجاد اکثر انحرافات در انواع هنرها شده است و فلسفه خلق هنر که همان انتقال حس و نگاه ظریف و ظریف هنرمند به جامعه بشری است مورد پسند تمایلات شخصی قرار می گیرد.

اساساً هنر موهبتی الهی است که از طریق حضرت حق به برخی از انسان ها داده شده است و رجعت آن حضرت رسالت بزرگی را برعهده دارد و آن ترسیم و رساندن این پیام زیباشناختی خالق هستی به بندگانش است، پیامی که نشان دهنده دعوت مردم به زیبایی است. عشق و همگرایی و معنای دیگری از نظر حافظ:

  آیا بازار سهام سقوط می کند / آیا تقصیر دولت است؟

این که یکدفعه پرده را برداشتی یعنی چه؟

حال اگر نگاه هنرمند تابع گرایش های فرعی مانند مکتب ها، سبک ها، مسائل قومی، قبیله ای و ناسیونالیستی باشد، اصل آن هنر دستخوش مسائل فرعی شده و اصل آن از بین می رود.

برای هدف آمد، هنر پوشیده شد / صد حجاب از دل دیده شد

مثلاً موسیقی اصیل در دامان اعتیاد و مشکلات بسیار مبتذل‌تر است که روشنفکرانی چون ابوالحسن صبا، نورعلی خان یا استاد مجید کیانی سای بالیگی در حال حاضر سعی در تطهیر این گونه اهداف فرعی از میدان این اصیل بومی و ملی دارند. هنر و گوهر خود را بیرون بیاورند که بیشتر آنها در قالب هفت وسیله ظاهر شدند. همین اتفاق برای بسیاری از سینماگران، هنرمندان و شاعران به ویژه در دهه های اخیر افتاده است.

در کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب می توان دید که چگونه هنرمندان شاخه های مختلف هنر به بیراهه می روند، این بدان معنا نیست که برای هر رفتار و معنویتی محدودیت قائل شویم، بلکه معنای واقعی هنر را باید در آن جستجو کرد. قلب، یعنی کشف جوهر واقعی هر شکل هنری. کشور حقیقت جهان است. متأسفانه در طول قرن ها این بلا گریبان ورزش های رزمی را نیز گرفته است. به گونه ای که در چین که خاستگاه اصلی این هنرهاست، در نتیجه تفکر غالب دائوئیستی آن، دوباره به شکل انحرافی که طبیعت گرایی آن خرافی بود، به نقطه ای رسید که رفتار رزمی که باید انجام شود. روح هنرمند از رفتار حیوانات است و از عناصر طبیعی سرچشمه می گیرد.

  تمدید مهلت ثبت نام آزمون کار SOS

ببینید انحطاط تا کجا پیش می رود، به جای اینکه اشرف زینت موجودات طبیعت باشد، طبیعت و حیوانات معلم او می شوند و هنر پیام آور بهشت ​​به زمین است، نه زمین به آسمان. البته درس گرفتن از مادر فطرت مشکل نیست، مشکل انتقال و توجه است که ناشی از نگاه خرافی بیرونی و کاملاً جدا از حقیقت انسانی است. که چیزی نیست جز کندن مردی از گوهر خودش. این اصطلاح هنری از آنجایی که از حقیقت منحصر به فرد خود دور است و به کثرت که بعد زمینی جهان است نزدیک است، نه تنها پیام آور صلح، عشق و تقرب انسان است، بلکه باعث اختلاف، تاریکی و فاصله بین آنها

هرکه به کلوخ سیناچک آمد / آن حسن کلفت جرعه جرعه نوشید

جرعه ای غبارآلود او را دیوانه می کند/برای ایستادن خون می بیند

کتاب پنجم مثنوی

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید