سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی فردا نهایی می شود

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع نهایی شدن سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح فردا با حضور سران قوا برگزار می شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه این شورا فردا سه شنبه ۲۲ فروردین ماه برگزار می شود. در این جلسه اصلاحات سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس تدابیر رهبر معظم انقلاب نهایی می شود.

در جلسات سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظرات مقام معظم رهبری درباره سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد و شورای عالی تصمیم گرفت بر اساس منویات مقام معظم رهبری تصمیم نهایی را اتخاذ کند. پیشنهاد. دیدگاه ها

بر اساس این گزارش، محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید بر اساس سند شورا و دیدگاه های مقام معظم رهبری؛ توجه به جامعه، مردم و فرهنگ است و نهاد خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

در دور جدید فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی، رویکرد جدی به استفاده از فرصت های نخبگانی و مردمی در سازوکارهای پیش بینی شده برای تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.

تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به معنای بازنگری در اهداف، وظایف، ضمانت های اجرایی، ساختار و فرآیندهای کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ظرفیت های لازم را برای تغییر فرهنگ جامعه و علم، فناوری فراهم می کند. و نوآوری

  بررسی نهایی رتبه بندی معلمان از چه زمانی آغاز می شود؟ / 25 هزار میلیارد تومان شامل می شود

دیدگاهتان را بنویسید