سیاست بانک مرکزی ثبات بازار ارز است

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86 %D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7 1 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه سیاست های ارزی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و نمایندگان نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

وی ادامه داد: مقرر شد تا همفکری و تبادل نظر ادامه پیدا کند زیرا موضوعات خارج از بحث ارزی مانند قانون بانکداری نیز مطرح شد و با همفکری و تعامل با کمیسیون اقتصادی کارها را پیش خواهیم برد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه ارز، سیاست تثبیت بازار است و سال آینده با همراهی مجلس جایگاه آن را در قانون بودجه مشخص می کنیم.

پایان/

  حذف ارز ترجیحی یک اجبار بود، نه یک انتخاب

دیدگاهتان را بنویسید