سیاست جدید اقتصادی دولت مردم را ناراضی و دولت را بی آبرو می کند

16319 خبر اولیه

به گفته سردبیران، سیاست جدید دولت که به طور ناگهانی اتخاذ شد، مردم ایران را فقیر، دولت را بی اعتبار می کند و اتفاقی می افتد که حتی 40 سال پیش هم موفق نبود.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

از VPN برای تماشای ویدیوهای کانال YouTube با کیفیت بالا استفاده کنید.

پایان/

  بلافاصله / رای به طرح حفاظت عمومی نامعتبر است

دیدگاهتان را بنویسید