سیاست هنری!

نمایش فیلم ضداسلامی عنکبوت مقدس در جشنواره کن اعتراضات زیادی را برانگیخته است. یکی از رایج ترین انتقادها این است که چرا جشنواره فیلم کن اینقدر سیاسی است و بر اساس معیارهای سیاسی جوایز اهدا می کند؟

  فرانسه در امارات سقوط کرد

دیدگاهتان را بنویسید