سید عباس صالحی از حسین شریعتمداری عیادت کرد

به گزارش رجانیوس، روزنامه کیهان در این خصوص می نویسد: صبح دیروز آقای سید عباس صالحی نماینده ولی فقیه و رئیس موسسه اطلاعات صمیمانه، متواضعانه و سرزده به موسسه کیهان آمدند و با ایشان دیدار کردند. حسین شریعتمداری . .

مدیران مسئول اطلاعات و کیهان شناسی به گفتگوی صمیمانه نشستند. کشورهایی که با هم غریبه نبودند خاطرات خود را از مرحوم دوایی و یاد و خاطره آن مرحوم بیان کردند.

این جلسه نیز بدون تکلف پشت میز شریعتمداری برگزار شد که مملو از نسخه های مطبوعات روزانه بود و آقای صالحی گفت که این فضا را بیشتر دوست دارد. جلسه مدیران مسئول کیهان و اطلاع رسانی حدود یک ساعت به طول انجامید و قرار شد هر از چند گاهی ادامه یابد. دبلیو کیهان در این رابطه می نویسد:

صبح دیروز جناب آقای سید عباس صالحی نماینده ولی فقیه و رئیس موسسه اطلاعات صمیمانه، متواضعانه و سرزده به موسسه کیهان آمدند و با حسین شریعتمداری دیدار کردند.

مدیران مسئول اطلاعات و کیهان شناسی به گفتگوی صمیمانه نشستند. کشورهایی که با هم غریبه نبودند خاطرات خود را از مرحوم دوایی و یاد و خاطره آن مرحوم بیان کردند.

این جلسه نیز بدون تکلف پشت میز شریعتمداری برگزار شد که مملو از نسخه های مطبوعات روزانه بود و آقای صالحی گفت که این فضا را بیشتر دوست دارد. جلسه مدیران مسئول کیهان و اطلاعات حدود یک ساعت به طول انجامید و قرار بود هر از چند گاهی ادامه یابد.

  زمان امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا اعلام شد

دیدگاهتان را بنویسید