سیگنال بودجه دولت عمومی برای تجار/دلار کمتر از 23000 تن نخواهد بود

8730 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مشاور رئیس کمیسیون برنامه و نماینده سابق مجلس درباره نرخ ارز در بودجه شرکت های دولتی در سال 1401 گفت: نرخ دلار و دلار 23 هزار تن است.

با توجه به این نرخ در بودجه سال آینده باید با دلار در محدوده 20 هزار تن خداحافظی کنیم. گفتنی است نرخ ارز در بودجه شرکت های دولتی بر اساس قانون بودجه سال جاری 17500 تن است.

بر این اساس نباید منتظر دلار زیر 22 هزار تن بود و این سیگنال مثبت مهمی برای بازار سرمایه است.

پایان /

  چگونه یک دستبند شیک و زیبا بخریم؟

دیدگاهتان را بنویسید