شبکه ای از جعل و رشوه در شهرداری هوی کشف شده است

رئیس قاضی آذربایجان غربی از افتتاح و انهدام شبکه جعل و رشوه در شهرداری هوی آن خبر داد.

به گفته رجانیوس؛ ناصر عتباتی در گفت و گو با میزان اظهار کرد: یکی از کارکنان واحد حسابداری شهرداری هوی با همکاری دو نفر دیگر بدون دریافت مطالبات از شهرداری باند رشوه خواری را تشکیل داده و با جعل سند برای صدور قرار مالی به بدهکاران شهرداری

رئیس قاضی آذربایجان غربی ادامه داد: شگرد متهمان این بود که مالکان ساختمان ها برای پرداخت عوارض ماده 100 شهرداری یا سایر مطالبات شهرداری، مابقی اقساط را پرداخت و چک های مختلف صادر می کنند. تعهدات حسابداری بدهکاران شهرداری از پرونده حذف و در اختیار متهم دیگر پرونده قرار گرفت.

وی افزود: به گفته متهمان حدود 30 میلیارد ریال از چک های دریافتی شهرداری تحویل و در ازای آن 600 میلیون تن از وی دریافت کردند. او برای کشف سطوح گسترده فساد در شهرداری هوی ادامه می دهد.

عتباتی گفت: حفظ حقوق بیت المال یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است و از این رو از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد و تا زمانی که ریشه فساد خشک نشود به مبارزه با فساد، رشوه، سوء استفاده، رانت، تضییع حقوق بیت المال می پردازد. و هر گونه تجاوز به حقوق.«به علنی بودن ادامه خواهد داد و دست دزدان گنج را قطع خواهیم کرد.

رئیس قاضی آذربایجان غربی نیز در پایان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان خاطرنشان کرد: باید بر مجموعه زیرمجموعه خود نظارت کامل داشته و از وقوع این گونه جرائم در داخل مجموعه جلوگیری کنند.

  توافقنامه اعزام نیروی کار بین ایران و رومانی

دیدگاهتان را بنویسید