شرایط آزادسازی حساب های خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی

به گزارش تحریریه، محمد باکر کلیباف در توییتر خود درباره آزاد شدن قبوض خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی و پوشش بیمه ای خانواده های کم درآمد توضیح داد.

بر اساس مصوبه مجلس در روند بررسی بودجه 1401، آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی باید بسته به الگوی مصرف «رایگان» باشد و دولت باید سازوکار اجرایی لازم را فراهم کند.

همچنین دولت موظف است برای خانواده های کم درآمد فاقد بیمه درمانی، بدون نیاز به اقدام فعال، بیمه درمانی رایگان ارائه کند.

12212 خبر اولیه

پایان /

  جذب نیرو در دستگاه های اجرایی نیز شفاف بود

دیدگاهتان را بنویسید