شرم بر مسئولان! – بررسی های تحریریه رسانه ها

به گزارش تحریریه، بازار خودرو با منوچهر منطقی و سیدرضا فاطمی امین که حاضرند هر روشی را غیر از کارشناسان درست و مجرب امتحان کنند، وضعیت خوبی ندارد و با افزایش قیمت بازار و افزایش تورم پیش می رود. او بلند شد.

به عنوان یک مثال ساده تویوتا کمری 2015 با 141 هزار کیلومتر تولید با قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تن معادل حدود 70 هزار دلار موجود است در حالی که قیمت مدل صفر کیلومتر از سال 2022 تنها است. 26835 امین رایج ترین یا 650 قیمتش به میلیون هست

13519 خبر اولیه

اینکه چرا کارمندان وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت از دیدن این قیمت های تکان دهنده خجالت نمی کشند و برایشان مهم نیست، سوال مهمی است که تاکنون پاسخ قطعی برای آن پیدا نشده است.

پایان /

  کاهش 50 درصدی مصرف میوه در کشور

دیدگاهتان را بنویسید