شروع بسیار خوبی برای پایان دادن به دوره بی پروا دولت آقای رییسی

6918 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، مجید شاکری گفت: خلاصه نقشه راه وزارت اقتصاد بسیار امیدوارکننده است. پرداختن به موضوع از منظر تراز پرداخت ها، توجه به کنترل ترازنامه به عنوان مبنای سیاست گذاری و حذف شمول مواد 16 و 17 از برنامه های اختصاصی، سه نکته بسیار امیدوارکننده است. فکر می کنم فرصتی برای بازگشت به جاده داریم.

وی افزود: نقشه راه مصوب هیئت دولت شروع بسیار خوبی برای پایان دادن به دوران بی تدبیری دولت آقای رییسی بود. اینکه بتوانیم کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم در دو صفحه خلاصه کنیم، مهم‌ترین آزمون برای تشخیص یک ایده اصلی است که من از آن می‌شناسم.

مایه خرسندی است که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این تفاهم وجود دارد که کنترل ترازنامه باید در راستای عملیات بازار آزاد باشد و این دو مکمل یکدیگر هستند تا جایگزین.

پایان /

  نمایشگاه کتاب تهران 26 اردیبهشت افتتاح می شود

دیدگاهتان را بنویسید