شرکتی که مدعی تولید لوازم خانگی است 90 درصد قطعاتش را وارد می کند!

7883 خبر اولیه

به نوشته سرمقاله، یکی از شرکت های مدعی تولید داخلی و خواهان تقویت کمربند انحصاری، 90 درصد قطعات مورد نیاز خود را وارد کرده است.

بررسی ها نشان می دهد در شش ماهه منتهی به پایان خرداد 1400، یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، یکی از مدعیان اصلی خودکفایی در تولید لوازم خانگی و ممنوعیت واردات، حدود 5000 میلیارد تن خام خریداری کرده است. موادی که حدود 4 تریلیون تن فولاد از چین، کره جنوبی و ایتالیا وارد شده است.

این رقم معادل 80 درصد مواد اولیه خریداری شده از این تولیدکننده مدعی داخلی است.

پایان /

  قیمت مرغ در تهران 6720 تن است

دیدگاهتان را بنویسید