شرکت های اتحادیه اروپا به سمت ورشکستگی پیش می روند

به گفته ویراستاران، آخرین داده‌های آژانس آمار اروپایی یورواستات نشان می‌دهد که تعداد اعلان‌های ورشکستگی در اتحادیه اروپا در بازه زمانی آوریل تا ژوئن 2022 حدود 2.2 درصد افزایش یافته است.

یورواستات در گزارشی اعلام کرد در سه ماهه دوم سال 2022، تعداد پرونده های ورشکستگی فصلی در اتحادیه اروپا 2.2 درصد و در منطقه یورو 2.5 درصد نسبت به سه ماهه اول سال 2022 افزایش یافته است. .

این آژانس تعداد دقیق اظهارنامه ها را گزارش نمی کند، بلکه فقط درصد آنها را گزارش می کند. با این حال، طبق گزارش یورواستات، تعداد پرونده های ورشکستگی برای چهارمین سه ماهه متوالی افزایش یافته است.

3 دلیل برای اعلام ورشکستگی

در این چارچوب، لتونی بیشترین رشد را در طول دوره گزارش داشته است، بنابراین تعداد شرکت‌هایی که برای ورشکستگی در این کشور 74.4 درصد افزایش یافته است. بلژیک با رشد 14.7 درصدی و دانمارک رشد 11.9 درصدی را تجربه کردند.

یورواستات خاطرنشان می کند که در این دوره شرکت هایی از تقریباً تمام بخش های اقتصاد اتحادیه اروپا اعلام ورشکستگی کردند. در مقایسه با دوره قبل از همه گیری کووید-19، تعداد تبلیغات به ویژه در زمینه حمل و نقل، انبارداری، اقامت و همچنین خدمات غذایی افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان، تشکیل پرونده ورشکستگی معمولاً آغاز فرآیندی است که هدف آن اعلام رسمی ورشکستگی یک شرکت است. اگرچه این یک پرونده قضایی برای اعلام بحران مالی در یک شرکت است، اما اغلب موقتی است و همیشه منجر به تعطیلی شرکت نمی شود.

پایان/

  ماجرای اعلام قرمز اینترپل از «علی کریمی»

دیدگاهتان را بنویسید