شرکت های دروغ پرداز علیه ایران

پس از انتشار خبر این حادثه، همه مسئولان از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه گرفته تا رئیس مجلس و دادستان کل کشور دستور پیگیری پرونده را دادند. این سوال نشان می دهد که همه پیگیر بودند تا اتفاق غیرقانونی رخ ندهد.

  ماموریت و نقش ایالات متحده در اوکراین توسط سخنگوی پنتاگون

دیدگاهتان را بنویسید