شعار وزیر مسکن!

8303 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، شعار رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی! کسی که به مسائل نامناسب پرداخت و در ساخت یک میلیون بلوک در سال کار قابل توجهی انجام نداد، توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.

رستم قاسمی وزیر مسکن در تازه ترین پست خود که ربطی به مسکن ندارد گفت: یونان بازی را با دو باخت شروع کرد اما شیرهای سپاه پاسداران ایران به پایان رسید.

اقدامات سپاه در تصرف دو نفتکش یونانی مورد تحسین افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفته است، اما ربطی به کار رستم قاسمی ندارد که در سال اول دولت سیزدهم نتوانست کار زیادی انجام دهد. زیرا بخش مسکن پایه اصلی رفاه و اشتغال است و این بخش مهم در دوره رستم قاسمی ایجاد شد و موفق نشد.

پایان /

  افزایش حداقل مستمری؛ 20 درصد بالاتر از تورم

دیدگاهتان را بنویسید