شفافیت گمرک در گرو راه اندازی سامانه الکترونیکی است

13759 خبر اولیه

لطف الله سیاهکلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در جمع سردبیران راهکارهای جلوگیری از رانت خواری و فساد که سال هاست در گمرکات کشور مطرح بوده است، گفت: یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده است. که برخی افراد در موسسات مختلف افزایش فعالیت های کلاهبردارانه و مفسدانه، عدم بهره مندی از فناوری های جدید است که مانع از مشارکت کارکنان و نیروی انسانی در امور مهمی می شود که برخی از آنها مالی است.

وی در این خصوص افزود: تا زمانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کار سازمان ها و نهادهای اقتصادی در کشور بهره نگیریم، راه برای توزیع فساد و رانت و عدم تحقق بودجه ها باز است که انتظار می رود. در اقتصاد، موسسات و شرکت ها.

لطف الله سیاهکلی با تاکید بر اینکه دولت باید سامانه های الکترونیکی را در خدمات گمرکی نصب و مدیریت کند، گفت: کنترل بالای عملیات و فعالیت های گمرکی از مزیت های استفاده از فناوری های روز و الکترونیکی شدن فعالیت ها در خدمات گمرکی کشور است. افزایش سرعت فعالیت تجاری در گمرکات، شفاف سازی، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد در گمرکات کشور نتیجه غلبه بر دستی بودن فعالیت ها و عدم اجازه بازدید شخصی است. حذف کاغذ از مراحل تشریفات منجر به رفع فساد می شود که در کاهش درآمد گمرکی بسیار موثر است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن گمرک نقش مهمی در درآمد واردات و صادرات و تسهیل تجارت دارد. اسناد در امور گمرکی شفافیت را افزایش می دهد و عامل مهمی در مبارزه با فساد گزارش شده در برخی از واحدهای گمرکی است.

  کتاب های درسی فرانسه از اکتبر وارد مدارس شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در خصوص تاکید مجلس بر ایجاد و اجرای کامل سامانه های الکترونیکی گمرکی گفت: یکی از خواسته های اصلی مجلس از وزرا استقرار سامانه ها است. این موضوع به قدری مهم است که از سوی مجلس به دولت محول شده است زیرا به عدالت نزدیکتر است و کلید رفع رانت و فساد برای همیشه در گمرکات کشور است.

وی در پایان گفت و گو تصریح کرد: بسیاری از افرادی که تجارت آنها در گمرکات انجام می شود از عدم شفافیت و مشکلات پیش آمده در گمرک ناراضی هستند بنابراین باید با ایجاد سامانه های الکترونیکی شفافیت را ایجاد کنند تا رضایت مردم را جلب کنند. مردم و شفافیت درآمد گمرکی بسیار مهم است.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید