شناسه دولت برای یارانه 1400 یارانه بگیر چیست؟

11264 خبر اولیه

طبق سرمقاله، دولت در مورد 22 بهمن 100 هزار تن به یارانه بگیران پرداخت کرد. آیا به یارانه بگیران نوروزی هم یارانه می دهد؟

اواخر هفته گذشته مصادف با 22 بهمن، رئیس جمهور در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به چهار دهک از جمعیت کشور یارانه پرداخت کرد. میزان این یارانه 100 هزار تن و مشمولان آن حدود 32 میلیون نفر هستند. با این اقدام دولت سوال یارانه بگیران این است که آیا دولت به آنها عیدی می دهد؟

در سال‌های اخیر و به‌ویژه در دو سال اخیر که کشور تحت تأثیر اپیدمی تاج و تخت قرار گرفته است، دولت گروهی از دریافت‌کنندگان یارانه را تأمین مالی کرده است. اگرچه معیشت دولت قابل توجه نیست، اما دریافت کنندگان کمک هزینه امیدوارند تا پایان امسال آن را تکرار کنند.

از یک سو همچنان سایه ویروس تاج بر اقتصاد و معیشت خانواده ها وجود دارد و از سوی دیگر اولین سال جدید از سوی دولت آیت الله رئیسی است، بنابراین بعید است دولت سیزدهم یارانه دریافت کند. در روزهای پایانی سال با پرداخت یارانه یا وام.

اگر دولت قصد دارد یارانه دریافت شناسه را به دریافت کنندگان یارانه پرداخت کند، احتمالاً دامنه دریافت کنندگان آن مانند بهمن ماه محدود خواهد بود. چهار دهک اول به ارزش 32 میلیون از پایین ترین دهک های کشور هستند. حقوق و درآمد ثابتی ندارند و برخی حتی خانه و ماشین هم ندارند. اگرچه دولت از این عوامل برای پرداخت یارانه استفاده می کند، اما جای اشتباه وجود دارد.

عید شغل چیست؟

در خصوص عیدی مشاغل نیز باید گفت که حداقل عیدی کارگران امسال 5 میلیون و 310 هزار تن و حداکثر عیدی هفت میلیون و 966 هزار تن است. البته این برای شخصی است که 12 ماه کار مداوم داشته است.

  برگزیدگان در افتتاحیه سیزدهمین جشنواره سینمای مردمی عمار معرفی شدند

هیئت دولت همچنین عیدی پایان سال کارکنان دستگاه های اجرایی را یک میلیون و 600 هزار تن تعیین کرد.

همچنین به کارمندان متاهلی که از کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه فرزند برخوردار می شوند، 400 هزار تن و به ازای هر فرزند تحت تکفل 150 هزار تن پرداخت می شود.

منبع: آنا

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید