شهروندان روسیه و ایران بیشترین خریدار خانه در ترکیه هستند

بر اساس این گزارش سرمقاله، تعداد خانه های فروخته شده در خرداد ماه امسال 150 هزار و 509 واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.7 درصد افزایش نشان می دهد.

فروش مسکن در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن امسال نسبت به مدت مشابه سال 2021 با 31.4 درصد افزایش به 726398 واحد رسید.

افزایش فروش مسکن در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه امسال 22.6 درصد بوده است.

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%861%20 %20Copy%201 خبر اولیه

در ژوئن امسال بیشترین تعداد خانه فروخته شده مربوط به کلان شهر استانبول با 27998 واحد بوده که به تنهایی 18.6 درصد از کل فروش خانه در ماه را به خود اختصاص داده است.

پس از استانبول، کلان شهر آنکارا با 13 هزار و 303 واحد و 8.8 درصد از کل فروش و ازمیر با 8 هزار و 243 واحد مسکونی و 5.5 درصد از کل فروش در رتبه های بعدی قرار دارند.

شهرهای حکاری با 40 واحد مسکونی، اردهان با 44 واحد مسکونی و بایبورت با فروش 90 واحد مسکونی کمترین فروش را در خرداد ماه داشته اند.

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%862%20 %20Copy%201 خبر اولیه

تعداد فروش خانه های نوساز در خرداد ماه امسال با 11.6 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 44 هزار و 732 واحد رسید که سهم فروش خانه های نوساز 29.7 درصد از کل فروش مسکن بوده است. فروش خانه های دست دوم نسبت به مدت مشابه 11.8 درصد افزایش یافته است.

فروش مسکن به اتباع خارجی:

بر اساس گزارش سازمان آمار ترکیه، فروش مسکن به اتباع خارجی در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال گذشته 81.8 درصد افزایش یافته و به 8630 واحد رسیده است. این بزرگترین خرید خانه توسط خارجی ها در ترکیه در یک ماه گذشته است.

  گام دوم انتشار صورت های مالی حسابرسی شده 132 شرکت بخش دولتی در کشور بود

در خرداد ماه امسال سهم فروش مسکن به اتباع خارجی از کل فروش مسکن کشورمان برای اولین بار از مرز 5 درصد گذشت و به 7/5 درصد رسید. کلان شهر استانبول با فروش 3906 واحدی در صدر فهرست فروش مسکن خارجی قرار گرفت و پس از استانبول، آنتالیا با 2534 واحد فروش و مرسین با 428 واحد فروش در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%863%20 %20Copy%201 خبر اولیه

شهروندان روسیه در 6 ماهه اول سال 5849 خانه در ترکیه خریداری کردند. سال گذشته شهروندان روسیه 5379 واحد مسکونی از ترکیه خریداری کردند که این تعداد طی 3 ماه گذشته به دلیل تاثیرات جنگ روند صعودی خود را حفظ کرده است. . شهروندان اوکراینی در 6 ماهه نخست امسال 1186 خانه از ترکیه خریداری کردند.

در نیمه اول سال جاری تعداد خانه های فروخته شده به خارجی ها در کلانشهر استانبول 14895 واحد بوده و پس از آن به ترتیب 9836 واحد در آنتالیا و 1762 واحد در آنکارا قرار گرفته است.

10 شهر برتر ترکیه با بیشترین فروش واحدهای مسکونی به خارجی ها در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 2022 (تعداد)

14544 خبر اولیه

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید