صالح آبادی مخالف واردات خودرو است، آیا این دستور رئیس هوا بوده است؟

12035 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی مخالف واردات خودرو است و به همین دلیل وزارت صمت در نهایی کردن کار و صدور بخشنامه های مربوطه کوتاهی کرده است که اعتراضات زیادی را نسبت به عملکرد این خودرو در پی داشت. این وزارتخانه

ده روز از دوره 90 روزه رئیس جمهور می گذرد و با دخالت صالح آبادی، بانک مرکزی توانست دستور رئیس جمهور را خنثی کند و روند صعودی قیمت خودرو را ادامه و تشدید کند.

پایان /

  ناراحتی ایران خودرو از رسانه ملی

دیدگاهتان را بنویسید