صدور گواهی کشف 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کلان در سال جاری

16579 خبر اولیه

به گزارش تحریریه داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز شنبه 5 آذرماه در جلسه کارگروه فرار مالیاتی که در آن واحدهای بازرسی مالیاتی و شوراهای بازرسی موضوع ماده 181 قانون فعالیت می کنند. برای مالیات های مستقیم ارزیابی شد، بر لزوم تمرکز بخش های بازرسی تاکید کرد. به مودیان مهم مالیاتی و فرارهای مالیاتی عمده و همچنین کاهش دوره کشف، مالیات اضافی و دوره آزمایشی و شوراهای حل اختلاف مالیاتی که به این موارد رسیدگی می‌کنند، اشاره کرد.

دکتر منظور افزود: اقدامات قضایی و اجرایی در جمع آوری و برخورد با دفاتر، سوابق و اسناد مودیان باید حداقل و فقط در مواقع ضروری انجام شود.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، وی خاطرنشان کرد: با تشکیل و تقویت واحدهای فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در سال جاری حدود 30 هزار پرونده تعیین تکلیف شده است. مبلغ صادر شده 10 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 2 هزار میلیارد تومان آن تایید شده است.

پایان/

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید