ضوابط و مقررات برقراری مستمری برای بیمه بلندمدت، از کارافتادگی و مستمری ارث

10895 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، برقراری تعهدات بلندمدت از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان از مهمترین خدمات بیمه ای و حمایت های سازمان تامین اجتماعی است که بیمه شدگان و بازماندگان واجد شرایط آنها می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. حمایت در صورتی که الزامات قانونی را برآورده کنند.

بر اساس این گزارش مجتبی طهماسبی رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در تشریح ضوابط و مقررات برقراری تعهدات بلندمدت این سازمان گفت: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در صورتی که با داشتن شرایط عمومی بازنشستگی می توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir نسبت به ثبت نام و پیگیری کلیه مراحل بازنشستگی خود تا صدور حکم بازنشستگی به همین صورت اقدام کنند.

وی در تشریح انواع مستمری ها گفت: 50 سال برای آقایان و 45 سال برای خانم ها به شرط داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت یکی از شرایط اعطای مستمری خدمت و سن است. کسر حق بیمه برای دو سال محاسبه و پرداخت می شود.

طهماسبی همچنین گفت: داشتن 60 سال سن برای مردان و 55 سال برای زنان و داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه از دیگر شرایط قانونی بازنشستگی است و بیمه شدگانی که این شرایط را دارند می توانند با 20 روز حقوق بازنشسته شوند. حقوق بازنشستگی این افراد کمتر از حداقل حقوق کارگر عادی مصوب شورای عالی کار در سال تاسیس مستمری است و با توجه به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی میزان پرداختی شما افزایش می یابد. مستمری آنها به رقم مذکور می رسد.

وی افزود: بیمه شده مرد 60 ساله و بیمه شده 55 ساله نیز در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه بیمه می توانند مستمری دریافت کنند با این تفاوت که مستمری این افراد متناسب با سنوات استحقاق این بیمه نامه آنها خواهد بود، در حالی که اگر بیمه شده پس از احراز این شرایط سنی کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند با پرداخت حق بیمه مربوط به دوران بازنشستگی از مزایای این نوع بازنشستگی استفاده کند. کسری سابقه تا 10 سال

  رکوردی که «حسینیه معلی» در تلویزیون شکست

رئیس اداره کل «بازنشستگی» سازمان بیمه های اجتماعی در خصوص بازنشستگی زنان شاغل با 20 سال سابقه بیمه نیز گفت: زنان شاغل در مشاغل کارگری با 20 سال سابقه خدمت و 42 سال نیز مستمری دریافت می کنند. و می توانند 20 روز حقوق دریافت کنند تا بازنشسته شوند همچنین کلیه بیمه شدگانی که 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند بدون محدودیت سنی بازنشسته و مستمری دریافت کنند.

طهماسابی درباره شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی گفت: بیمه شده ای که طبق نظر کمیسیون های پزشکی ماده 91 قانون تامین اجتماعی از کارافتاده کلی، از کارافتاده جزئی و یا مشمول غرامت جزئی تشخیص داده شود. حادثه شغلی صرف نظر از مدت پرداخت حق بیمه و بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری غیر شغلی حداقل حق بیمه یک سال کار را با احتساب حق بیمه پرداخت کرده باشد. به مدت نود روز کار در مدت یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی، در صورت از کارافتادگی کلی، حسب مورد مشمول دریافت تعهدات قانونی مربوطه خواهد بود. افرادی که این شرایط را دارند می توانند از طریق سامانه خدمات عامه سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در منوی مستمری مستمری بگیران/ازکارافتادگی، درخواست مستمری از کارافتادگی خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی ضوابط برقراری مستمری وراثت را تشریح کرد و افزود: کلیه مشمولان مستمری بگیر از کارافتادگی کلی، مستمری بگیران یا بیمه شدگان متوفی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در اصلاح بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی هستند. . و تبصره های ذیل شامل داشتن یک سال سابقه در سال گذشته که حداقل 90 روز آن مربوط به سال آخر زندگی است و یا داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه کامل قبل از فوت. آنها از مستمری و سایر مزایای اضافی بازنشستگان بهره مند می شوند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

همچنین در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ولی به نحوی شرایط مقرر در قانون فوق را نداشته باشد. بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از مستمری بهره مند خواهند شد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید