عبور 5 سیارک از کنار زمین

به گفته ناسا، روز گذشته پنج سیارک از کنار زمین گذشتند. اندازه سیارک ها از یک خانه تا یک هواپیمای کوچک متفاوت است.

بزرگترین آنها 2017WN13 نام دارد و قطر آن حدود 98 متر است.

تصور می شود که این سیارک در ابتدای روز دوشنبه (به وقت ایالات متحده) 2490 کیلومتر از زمین را طی کرده باشد که کمترین فاصله از سایر سیارک ها تا زمین است.

چهار سیارک دیگر 2022FO3 (حدود 20 متر قطر)، 2022GH (حدود 37 متر قطر)، 2022FG3 (حدود 23 متر قطر) و 2022EN2 (قطر حدود 37 متر) هستند.

هیچ یک از این سیارک ها به جو زمین نزدیک نیستند.

  کسری بودجه آمریکا چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید