علت تورم در دولت اصلی

10841 خبر اولیه

منشا تورم در دولت اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.

سهم دولت از صادرات نفت و گاز در سال اول 4 میلیارد دلار و در سال دوم فقط 4 میلیارد دلار بود، اما در ماه های پایانی سال 41 روزانه یک میلیون و 60 هزار بشکه نفت صادر شد و قیمت نفت دو برابر شد. این قبلا بود و این باعث وفور ارز شده است.

بازار بر اساس تحلیل های سیاسی از وضعیت منطقه، نرخ ارز را پیش بینی می کند و منطقه را باید ژئوپلیتیک تحلیل کرد، بازار فاقد توانایی تحلیل ژئوپلیتیک خاورمیانه است، نیروی غالب در رسانه ها تحلیل های ژئوپلیتیک و تمسخر را درک نمی کند. آی تی.

سفته بازان ایرانی در سال 1941 ریسک های ژئوپلیتیک خاورمیانه را به بهانه حفاظت از دارایی ها در برابر تورم خریداری کردند، در حالی که در تحلیل های سیاسی به عنوان علامه دار معرفی شدند.

مشکل کسانی که فضای مجازی را اداره می کنند، عدم درک ریسک های ژئوپلیتیک است.

در قلب خطرات ژئوپلیتیکی تغییر در تعادل جهانی است.

در موازنه جدید جهانی، کشورهای عربی به استثنای کویت، قطر و بحرین به شدت تضعیف خواهند شد. آمریکا در اقدامی جدید، عربستان و امارات را در فهرست کشورهای دوست خود قرار نداده است.

این اقدام اساس تحلیل سیاسی در فضای مجازی ایران را زیر سوال می برد.

پایان /

  هیچ یک از استان های کشور کمبود گاز نداشته اند/ میزان تولید گاز تا دو سال آینده افزایش می یابد

دیدگاهتان را بنویسید