عوارض صادراتی برخی پروتئین ها و محصولات لبنی حذف شده است

6408 خبر اولیه

به گزارش تحریریه به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محرم سلطانی مدیرکل خدمات توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: زیان کشاورزان و تولیدکنندگان از تاریخ 7/1/12 رفع می شود. 1401 تا پایان امسال.

وی افزود: بر اساس آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در هفتم خردادماه تصمیمی مبنی بر حذف عوارض صادراتی برخی محصولات پروتئینی و لبنی اتخاذ شد که بر این اساس می توان عوارض صادراتی پرداخت شده را به صادرکنندگان بازگرداند. “

پایان /

  باج اسرائیل به لبنان برای استخراج گاز از سرزمینش

دیدگاهتان را بنویسید