عکس/ فریاد مرگ بر منافق در مجلس

تالار عمومی مجلس – یکشنبه 19 مهر

  ارزیابی آثار دریافت شده توسط دبیرخانه جشنواره / اجراهای موسیقی منطقه ای در 20 اکتبر انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید