عید امسال 7 میلیون و 300 هزار تن است

11367 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، عیدی واقعی دولتمردان در سال جاری 7 میلیون و 300 هزار تن است و سایر ارقام اعلام شده فریبنده است چرا که عیدی 10 سال گذشته بدون توجه به ارزش واقعی ریال تعیین می شود. و ظلم به مردم است.

در سال 1390 مجموع عیدی 350000 تن و قیمت دلار 1300 تن معادل 270 دلار بوده است. اما مبلغ عید امسال 1600000 تن است که با 27000 تن فقط 60 دلار قیمت دارد.

به زبان ساده دولت مبالغ هنگفتی را از جیب مردم خارج کرد و در حالی که کل بودجه کشور نسبت به سال 1390 بیش از 26 برابر شده است، اما درصد عیدی کارکنان تنها 5 برابر شده است که نشان از زیان بزرگ هزینه ها بدون اینها دارد. هزینه ها صرف حقوق و مزایا می شود.

سرکوب دستمزدها در 10 سال گذشته منجر به کاهش تقاضای مؤثر و نابودی ثروت خانوار شده است. در حالی که سهم حقوق و درآمد در بودجه زیر 20 درصد است، گویی دولت با هزینه های سرسام آور با میلیون ها کارمند اضافی طرف است. دولت در ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی کمتر از نیمی از استاندارد کار دارد، اما بیان خلاف آن اشتباه است.

پایان /

  چرا جشنواره فیلم کن به فیلم های ضد ایرانی جایزه می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید