غسل تعمید چند خیابان تهران به شهدای زن

شورای اسلامی شهر تهران نام 17 گذرگاه و یک پل پایتخت را با حداکثر رای تغییر داد.

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، در هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران دستور کار نامگذاری معابر عمومی تهران بررسی شد و نامگذاری و تغییر نام معابر پایتخت با رای اعضای شورا انجام شد.

بر این اساس پل بی نام دو شهر تهران واقع در تقاطع بزرگراه شهید همت و پل یادگار امام به نام شهید اکبر پورسرابی نامگذاری شد.

در منطقه 6 تهران، کوچه امیر به نام شهید علیرضا مهاجری، کوچه خوش باشتی در منطقه 6 به نام شهید انیس نوری، خیابان یکم به نام شهید نسرین افضل، خیابان سوم به نام شهید فاطمه فتحی گرجو، خیابان پنجم به نام شهید شهناز حاجی شاه، خیابان هفتم به نام شهید زینب کسایی، خیابان نهم به نام شهید صحام خیام، خیابان یازدهم به نام شهید عصمت پور انوری، خیابان سیزدهم به نام شهیده سیده طاهره هاشمی و خیابان پانزدهم نیز نامگذاری شده است. بعد از شهیده فرشته باهیشی با حفظ اعداد.

ادامه خیابان نیرو در منطقه هفت به نام شهدای عشایر، کوچه کلانتری منطقه 10 به نام شهید هادی جوان دلاور، خیابان یاسمن در منطقه 11 به نام شهید ماموستا محمد شیخ الاسلامی، خیابان مینا در منطقه 11 جهانگیر به نام خیابان زندهو. . بهاران در منطقه 13 به نام شهید محمودرضا رحمانی، سه خیابان در منطقه 14 به نام شهید مرتضی مقدیس و ضلع غربی خیابان شهید ظل قدری در منطقه 17 به نام شهید ابراهیم سالک نامگذاری شده است.

  پشت صحنه واردات خودرو در ازای صادرات پراید

دیدگاهتان را بنویسید