فاطمی امین از فرمان رئیسی سرپیچی کرد

13470 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، 90 روز پس از صدور حکم 8 نفره رئیس جمهور در بازدید از شرکت ایران خودرو برای اصلاح بازار، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به دستور سید ابراهیم رئیسی بی توجهی کرد.

در این فاصله 90 روزه نه واگذاری شرکت های خودروسازی و خروج دولت از مدیریت آنها قطعی شده و نه خبری از آزادسازی واردات خودرو در کشور به گوش می رسد. بدون شک به عجیب ترین بازار خودروی جهان تبدیل شده است.

هنوز خبری از واکنش اصلی وزیر به سکوت بی توجهی وزیر نیست و باید تا چند روز آینده منتظر ماند.

پایان /

  وحشی ها به 1.5 میلیون نفر ضربه زدند و صف هنوز آنجاست!

دیدگاهتان را بنویسید