فرصت ویرایش نامزدهای نهضت ملی مسکن

10189 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پایان سال گذشته مهلت ثبت نام طرح ملی مسکن به پایان رسید اما ممکن است برخی اطلاعات را وارد طرح کلی مسکن نکرده باشند. سیستم پشتیبانی صحیح یا ناقص ما باید زمانی را برای ویرایش اطلاعات آنها تعیین کنیم. این زمان متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی افزود: تمامی کاندیداها تا خردادماه تعیین می شوند. برای بیش از 90 درصد داوطلبان در ستاد وزارت راه و شهرسازی سه شرط ازدواج، سرپرستی خانوار و سابقه ملک در نظر گرفته شد و شرط چهارم پنج سال سکونت در شهرستان است. ، به استان ها اختصاص دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاران ما از استان تا خردادماه فرصت دارند تا شرایط داوطلبان را بررسی و تعیین تکلیف کنند. در نهایت به متقاضیان اطلاع داده می شود که آیا واجد شرایط هستند یا خیر. در صورت داشتن شرایط به آنها اعلام می شود که در بانک موجود حساب افتتاح کنند و پروژه را شروع کنند.

مذاکره با چین خارج از دستور کار نیست

محموده همچنین درباره وضعیت مذاکرات با شرکت‌های چینی برای پیوستن به جنبش ملی مسکن گفت: مذاکره با شرکت‌های خارجی مانند چین و ترکیه از دستور کار خارج نشده و ادامه دارد؛ بنابراین مذاکرات با شرکت‌های چینی از دستور کار خارج شده و همچنان ادامه دارد. چرا که برای حجم بالای ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن قطعا به فناوری های جدید مقرون به صرفه نیاز داریم.

وی افزود: فناوری های ساخت و ساز زیادی در کشور وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد، اما در پروژه جهش در تولید و عرضه مسکن باید توانمندی های گروه های هدف این پروژه را در نظر گرفت که بعضاً فاقد آن هستند. چنین ویژگی هایی.”

  کابوس سیگنال های مثبت اسرائیل از وین

معاون وزیر مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در عین حال از ظرفیت سازندگان بومی آگاهی نداریم. موضوع صنعتی شدن را فراخوانی کردیم و از 586 شرکت داخلی که دارای تاییدیه فنی بودند خواستیم سه ویژگی کیفیت، سرعت اجرا و کاهش هزینه را در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دهند. در این راستا با برخی از آنها جلساتی برگزار کرده ایم که یکی از مهم ترین برنامه های وزارت راه و شهرسازی در سال جدید، ارتقای فناوری های ساخت و ساز است.

منبع: ایسنا

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید