فروش برق از طریق مکانیسم مبادله; به زودی

14400 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای دولت در گفت و گو با خبرنگار، با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم، چه در مجلس و چه در دولت، برنامه توسعه ای در دستور کار قرار گرفت. 35 هزار مگاوات نیروگاه در قالب برنامه 4 ساله اعلام شده است سنا گفت: مبنای سرمایه گذاری در این حوزه بخش خصوصی است که برای سال اول برنامه ریزی شده و تعداد قابل توجهی نیروگاه وارد شده است. چرخه تولید کشور و خوشبختانه طبق برنامه در حال پیشرفت است.

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو به شدت از حضور بخش خصوصی استقبال و حمایت می کند.

وی در خصوص قیمت فروش برق از طریق مکانیزم بورس گفت: در نظر داریم به زودی برق را از طریق مکانیزم بورس و از طریق سامانه عرضه و تقاضا بفروشیم که امروز نیز از همین مدل پیروی می کنم.

محرابیان تصریح کرد: آماده سازی موضوع را تسهیل می کنیم و امیدواریم در روند تقاضا و عرضه، فروش برق نیروگاه ها از طریق بورس در اسرع وقت انجام شود که باعث تقویت بورس و ایجاد آن می شود. شفاف تر

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با این کار نیروگاه ها و صاحبان نیروگاه های کشور می توانند در زمان فروش، میزان برق فروخته شده را به صورت آنی و کامل دریافت کنند.

پایان/

  تحلیل وضعیت کنونی آمریکا از نگاه روزنامه گاردین

دیدگاهتان را بنویسید