فوری | قیمت نهایی دلار برای سال 1401 مشخص شد

بر اساس سرمقاله، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت، سید ابراهیم رئیسی در خصوص آینده قیمت دلار به صراحت اعلام کرد که اعداد فعلی بازار واقعی نیستند و قیمت متفاوتی برای دلار آمریکا تعیین خواهد شد. .

میرکاظمی گفت: در بودجه 1401 قیمت دلار با یک نرخ بسته می شود که به معنای تعیین قیمت حداکثر 23 هزار تن است. این نگاه میرکاظمی نیز در راستای برنامه های صالح آبادی است و دولت قصد دارد قیمت دلار را به 23 هزار تن برساند، رقمی که شاید کمتر از این باشد.

اگر دولت دلار 4200 دلاری را از آذرماه حذف کند و با ادعاهایی مانند اهمیت گندم و دارو (بخوانید بیش از 80 درصد تجهیزات پزشکی لوکس) گمراه نشود، آرزوی میرکاظمی در ماه های پایانی سال 1400 برآورده می شود و محقق می شود. بدون نیاز از یک سال نه آینده

پایان /

  دست خالی گروسی پس از سفر به تهران چگونه خشم صهیونیست ها را برانگیخت؟

دیدگاهتان را بنویسید