فوری یارانه خانوارها به 800 هزار تن می رسد

8029 خبر اولیه

طبق سرمقاله، یارانه پرداختی به خانواده های ایرانی تا سه روز دیگر به 800 هزار تن می رسد.

به گفته محسن رضایی، دستیار رئیس جمهور، یارانه پرداختی به هر ایرانی اعم از پول و کالا به 200 هزار تن می رسد که برای هر خانواده به 800 هزار تن در ماه می رسد.

پایان /

  همه می توانند سوار ماشینی با کیفیت دیگر شوند. اگر دولت اجازه دهد!

دیدگاهتان را بنویسید