فیلم | به کسانی که ماشین ندارند یارانه بنزین می دهیم

8318 خبر اولیه

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در سرمقاله: به کسانی که خودرو ندارند یارانه بنزین می دهیم.

این طرح در کشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا می شود.

  خروج جدید امیر عبداللهیان از مذاکرات وین

دیدگاهتان را بنویسید