فیلم/ شبکه آبرسانی همدان به تعادل رسیده است

عملیات اجرایی خط کنارگذر زیرگذر آبیاری به شهر همدان با موفقیت آزمایش و به بهره برداری رسید.

  آیا بخش تحقیر شده صنعت خودروی ایران، بازار روسیه را رهبری خواهد کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید