قاچاق نان سنگک هم فاش شد!

12490 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، تحقیقات میدانی نشان می دهد که قاچاق نان نیز به دلیل اصرار بر سیاست های غلط و از دست رفته کشف شده است.

یارانه مصرفی که فقط در ایران یافت می شود و حتی یک اقتصاددان هم نمی تواند از لحاظ نظری از آن دفاع کند، در 43 سال گذشته به سیاست کشور تبدیل شده و تمام مزیت های اقتصادی کشور را از بین برده است.

کاهش غیرمنطقی قیمت نان (تثبیت بلندمدت قیمت ها همراه با تورم بالا) باعث شده است که قیمت نسبی نیروی کار به دلیل قاچاق برون مرزی به دست منابع و مصرف نان کشور بیفتد تا به ابزاری برای افزایش واردات تبدیل شود. و یارانه به کشورهای همسایه؛ به عنوان سوخت و ماکارونی و … می شوند.

اینکه چرا سیاستمداران اصرار دارند به جای پرداخت یارانه های مستقیمی که در دنیا وجود دارد و در ایران امتحانش را پس داده اند، به امید رسیدن به فقرا بر روی انداختن یارانه ها از هلیکوپتر تمرکز کنند، سوالی است که نباید بی پاسخ بماند.

پایان /

  منشی شورای عالی انتخابات منصوب شد

دیدگاهتان را بنویسید